تماس با نارسیس کولد

مدیریت : ۰۹۱۲۹۱۷۶۱۷۱
کارشناس فروش : ۰۹۱۹۶۵۱۴۹۰۰

شماره های تماس جهت سفارش محصولات

۰۲۱-۳۳۱۳۹۲۵۰
۰۲۱-۳۳۵۲۹۶۴۷
۰۲۱-۳۳۵۱۲۵۴۷

شماره جهت عقد قرارداد با شرکت ها و رستوران ها و دریافت نمایندگی

۰۲۱-۳۳۱۳۱۰۰۰

کانال تلگرام نارسیس کولد :

https://t.me/narsiscold

https://www.instagram.com/narsiscold